Chính sách đổi trả

ĐỔI TRẢ
EAP bảo hành trọn đời với các sản phẩm, cụ thể trong các trường hợp như sau:

  • Khách hàng nếu chưa khui bảo hành và hộp thì sẽ được đổi trả hoàn toàn không phụ phí nếu có các vấn đề thuộc về lỗi kĩ thuật của nhà sản xuất (lỗi vòi xịt, chai bị bể, nứt trước khi khui seal,…).
  • Nếu khui seal rồi và không thuộc các trường hợp được nêu trên EAP xin phép không nhận đổi trả hàng